Alkoholtestery, drogové testery

Technická a obchodná činnosť v analytickej chémii

English version

Alkoholtestery

Informatívne (orientačné) i dôkazné (výsledky platné aj pre právne účely) , všetky so servisom a možnosťou opätovnej kalibrácie a zárukou na merací senzor až na 5 rokov...

Späť na úvod
Alkoholtestery

Alkoholtestery

Alkotester vyhodnocuje obsah etylalkoholu vo výdychu, jeho koncentrácia je priamo úmerná koncentrácii alkoholu v krvi. V alkoholtesteroch sa používajú senzory na alkohol rôzneho druhu (elektrochemický,polovodičový,infračervený), z ktorého zosnímané údaje sa ďalej spracovávajú mikroprocesorom umiestneným priamo v zariadení. Výber alkoholtesteru odporúčame urobiť podľa zamýšľaného účelu použitia , v našej ponuke nájdete informatívne (orientačné) i dôkazné (výsledky platné aj pre právne účely) , všetky so servisom a možnosťou opätovnej kalibrácie a zárukou na merací senzor až na 5 rokov...

Novinka!!!  Kalibrácia a kontrola alkoholtesterov AlcoQuant 6020 a CA 6020 

Koľko promile po vypití
Zobraziť viac
Dôkazné alkoholtestery

Alco Sensor IV CM s certifikátom SMU, určené meradlo. Dôkazný (certifikovaný) alkoholtester (alkotester, alkohol tester) obsahu alkoholu vo výdychu.

Certifikát SMU Bratislava č. 001/452/03, značka schváleného typu TSK 452/02 – 001, gesčné rozhodnutie pre použitie v útvaroch MV SR.Používaný je nielen v rámci Policajného zboru SR ale aj rôznymi organizáciami pri vykonávaní dychovej skúšky zamestnancov. Výsledok dychovej skúšky je použiteľný na  právne účely a nie je potrebná dodatočná krvná skúška. Tester je dodávaný s certifikátom prvotného overenia s platnosťou 6 mesiacov. Zapína a vypína sa zasunutím resp. vystrelením náustku ( bezkontaktne). Jednotlivé kroky zobrazené na displeji navádzajú obsluhu a uľahčujú operátorovi správne vykonanie testu. Zariadenie po vykonaní testu a zobrazení výsledku automaticky vytlačí požadovaný počet záznamov  na pripojenej tlačiarni (je možnosť aj tlače po dodatočnom pripojení tlačiarne), po vystrelení náustku vypne  a je pripravené k ďalšej skúške. Jedinečnou výhodou je možnosť tlače jednotlivých výsledkov z pamäte v plnom formáte so všetkými údajmi, ako pri vykonaní dychovej skúšky (nie len dátum, čas a výsledok)

Orientačné (informatívne) alkoholtestery

CA 8010 - dobrá relácia, parametre, spolahlivosť, cena

CA 2020 - odporúčané použitie: spoľahlivý,napr vlastná kontrola pred šoférovaním

FST - odporúčané použitie: garancia zhody výsledku s policajným testerom

 

Alab, spol. s r.o.
Gruzínska 28,
P.O.Box 19,
820 15 Bratislava

Tel.:

+421 (2) 45641044,
0903 772 953, 0903 702 953
Servis: 0903 715 230

E-mail: 

alab@alab.sk