Alkoholtestery, drogové testery

Technická a obchodná činnosť v analytickej chémii

English version

Drogové testery

Drogový tester (test na drogy) súčasnosti umožňuje stanovenie prítomnosti (nie koncentrácie) jednej alebo viacerých drog v biologickom materiále (sliny, moč, pot).

Späť na úvod
Drogové testery

Drogové testery

Drogový tester (test na drogy) súčasnosti umožňuje stanovenie prítomnosti (nie koncentrácie) jednej alebo viacerých drog v biologickom materiále (sliny, moč, pot). K dispozícii sú testy s vizuálnym alebo prístrojovým vyhodnotením výsledkov. Podľa údajov výrobcov pravdepodobnosť správnosti výsledkov je 95 - 98% , v zmysle platnej legislatívy však nie sú použiteľné pre právne účely , kde rozhoduje výsledok analýzy krvi na k tomu určených pracoviskách.

Jednoduché drogové testery na moč

QuickTox: 5-12 drog súčasne – ponor do moču a pozri výsledok,

Fastect: (najvhodnejšie pre laikov, test doma) 1-4 drogy súčasne – ponor do moču a pozri výsledok

ToxCup s odbernou nádobkou: 5-7 drog súčasne (vhodné pre test zamestnanca)

Monitect: 1-5 drog súčasne, nakvapkaj moč na kazetu a pozri výsledok

Jednoduché drogové testery na sliny

Oratect III

Najjednoduchší multiparametrový test na sliny.

Výsledok do 5 minút od odberu vzorky.

Registrovaná zdravotnícka pomôcka v ŠUKL, kód 84210.

Alab, spol. s r.o.
Gruzínska 28,
P.O.Box 19,
820 15 Bratislava

Tel.:

+421 (2) 45641044,
0903 772 953, 0903 702 953
Servis: 0903 715 230

E-mail: 

alab@alab.sk