Alcohol testers, Drug testing devices

Technical and business activity in analytical chemistry

Slovenská verzia

Alcohol testers

Informative (indicative) and evidential products (their results are also valid for legal purposes). All products include service and calibration with a 5-year guarantee on the sensor.

View More
Alkoholtestery

Drug testing devices

Drug testing device (test on drugs) makes now possible to determine the presence (not concentration) of one or more drugs in a biological material (saliva, urine, and sweat).

View More
Drogové testery
Sťahujeme sa

Oznamujeme všetkým našim zákazníkom, že dňom 01.09.2016 SŤAHUJEME NAŠU PREVÁDZKU na servis, kalibráciu, predaj alkoholtesterov a drogových testov do sídla firmy na adrese GRUZÍNSKA 28, BRATISLAVA 2 -RUŽINOV.
Doterajšia prevádzka na MCHB ČOV SLOVNAFT, Vlčie hrdlo, Bratislava uvedeným dňom končí a prosíme klientov aby adresovali zásielky na servis alebo prichádzali osobne do nového sídla prevádzky. Korešpondenčná adresa spoločnosti zostáva nezmenená .

Alkoholtestery

Alkotester vyhodnocuje obsah etylalkoholu vo výdychu, jeho koncentrácia je priamo úmerná koncentrácii alkoholu v krvi. V alkoholtesteroch sa používajú senzory na alkohol rôzneho druhu (elektrochemický,polovodičový,infračervený), z ktorého zosnímané údaje sa ďalej spracovávajú mikroprocesorom umiestneným priamo v zariadení.

Výber alkoholtesteru odporúčame urobiť podľa zamýšľaného účelu použitia , v našej ponuke nájdete informatívne (orientačné) i dôkazné (výsledky platné aj pre právne účely) , všetky so servisom a možnosťou opätovnej kalibrácie a zárukou na merací senzor až na 5 rokov...

Novinka!!!  Kalibrácia a kontrola alkoholtesterov AlcoQuant 6020 a CA 6020 

Dôkazný alkoholtester AS IV CM
Drogové testery

Drogový tester (test na drogy) súčasnosti umožňuje stanovenie prítomnosti (nie koncentrácie) jednej alebo viacerých drog v biologickom materiále (sliny, moč, pot). K dispozícii sú testy s vizuálnym alebo prístrojovým vyhodnotením výsledkov. Podľa údajov výrobcov pravdepodobnosť správnosti výsledkov je 95 - 98% , v zmysle platnej legislatívy však nie sú použiteľné pre právne účely , kde rozhoduje výsledok analýzy krvi na k tomu určených pracoviskách.

Alab, spol. s r.o.
Gruzínska 28,
P.O.Box 19,
820 15 Bratislava
Slovakia

Tel.:

+421 (2) 45641044,
+421 903 772 953, +421 903 702 953

E-mail: 

alab@alab.sk