Alkoholtestery, drogové testery

Technická a obchodná činnosť v analytickej chémii

English version

Alkoholtestery

Informatívne (orientačné) i dôkazné (výsledky platné aj pre právne účely) , všetky so servisom a možnosťou opätovnej kalibrácie a zárukou na merací senzor až na 5 rokov...

Zobraziť viac
Alkoholtestery

Drogové testery

Drogový tester (test na drogy) súčasnosti umožňuje stanovenie prítomnosti (nie koncentrácie) jednej alebo viacerých drog v biologickom materiále (sliny, moč, pot).

Zobraziť viac
Drogové testery
Sťahujeme sa

Oznamujeme všetkým našim zákazníkom, že dňom 01.09.2016 SŤAHUJEME NAŠU PREVÁDZKU na servis, kalibráciu, predaj alkoholtesterov a drogových testov do sídla firmy na adrese GRUZÍNSKA 28, BRATISLAVA 2 -RUŽINOV.
Doterajšia prevádzka na MCHB ČOV SLOVNAFT, Vlčie hrdlo, Bratislava uvedeným dňom končí a prosíme klientov aby adresovali zásielky na servis alebo prichádzali osobne do nového sídla prevádzky. Korešpondenčná adresa spoločnosti zostáva nezmenená .

Alkoholtestery

Alkotester vyhodnocuje obsah etylalkoholu vo výdychu, jeho koncentrácia je priamo úmerná koncentrácii alkoholu v krvi. V alkoholtesteroch sa používajú senzory na alkohol rôzneho druhu (elektrochemický,polovodičový,infračervený), z ktorého zosnímané údaje sa ďalej spracovávajú mikroprocesorom umiestneným priamo v zariadení.

Výber alkoholtesteru odporúčame urobiť podľa zamýšľaného účelu použitia , v našej ponuke nájdete informatívne (orientačné) i dôkazné (výsledky platné aj pre právne účely) , všetky so servisom a možnosťou opätovnej kalibrácie a zárukou na merací senzor až na 5 rokov...

Novinka!!!  Kalibrácia a kontrola alkoholtesterov AlcoQuant 6020 a CA 6020 

Dôkazný alkoholtester AS IV CM
Drogové testery

Drogový tester (test na drogy) súčasnosti umožňuje stanovenie prítomnosti (nie koncentrácie) jednej alebo viacerých drog v biologickom materiále (sliny, moč, pot). K dispozícii sú testy s vizuálnym alebo prístrojovým vyhodnotením výsledkov. Podľa údajov výrobcov pravdepodobnosť správnosti výsledkov je 95 - 98% , v zmysle platnej legislatívy však nie sú použiteľné pre právne účely , kde rozhoduje výsledok analýzy krvi na k tomu určených pracoviskách.

Alab, spol. s r.o.
Gruzínska 28,
P.O.Box 19,
820 15 Bratislava

Tel.:

+421 (2) 45641044,
0903 772 953, 0903 702 953
Servis: 0903 715 230

E-mail: 

alab@alab.sk