Choď na obsah Choď na menu
 


Alkotester vyhodnocuje obsah etylalkoholu vo výdychu, jeho koncentrácia je priamo úmerná koncentrácii alkoholu v krvi. V alkotestoch sa používajú senzory na alkohol rôzneho druhu (elektrochemický,polovodičový,infračervený alebo palivový článok), z ktorého zosnímané údaje sa ďalej spracovávajú mikroprocesorom umiestneným priamo v zariadení. Výstup zobrazený na displeji alkoholtestera sa uvádza v rôznych jednotkách (promile, Br Ac, mg/L) , u dôkazných - certifikovaných alkohol testerov sa má uvádzať v jednotkách miligramy alkoholu/liter výdychu. 

 Výber alko testeru sa odporúča urobiť podľa zamýšľaného použitia nameraných výsledkov. Pre bežných ľudí, ktorí sa potrebujú otestovať  skôr, ako si sadnú za volant, stačí alkoholový tester s relatívne menšou presnosťou (0,15 promile), aj v tomto prípade odporúčame tester s možnosťou kontroly a prípadnej rekalibrácie po určitej dobe použitia. Náročnejší môžu siahnuť aj po tomto tzv. informatívnom alkotestere s vyššou presnoťou výsledkov , pamäťou , prípadne spojenou s prenosom do PC. Ak sa výsledok testu dychovej skúšky na alkohol použije za účelom uplatnenia sankcie ako pokuty , zrážky zo mzdy, rozviazanie pracovného pomeru je treba v zmysle Zákona o metrológii č. 142/2000 Z.z. a jeho doplnkov použiť certifikované alkoholtestery (majú tzv. certifikát typu meradla, v zmysle zákona sú určeným meradlom), ktorých výsledky slúžia ako dôkazné aj v právnych úkonoch, za predpokladu, že v čase dychovej skúšky mali platný certifikát prvotného alebo následného overenia. V zmysle prílohy č. 25 k vyhláške č. 310/2000 Z.z. dôkazný alkoholový tester meria v jednotkách mg/L a podlieha pravidelnej kontrole raz za 6 mesiacov. Kontrolu – overenie presnosti merania analyzátorov dychu na Slovensku vykonávajú  Slovenský metrologický ústav (SMÚ) a autorizované pracoviská Slovenskej legálnej metrologie (SLM). Prístroje sú pred metrologickým overením nastavené a kalibrované na registrovanom servisnom pracovisku. 

 

Fotoalbum