Alkoholtestery, drogové testery, monitor znečistenia ropným látkami

Technická a obchodná činnosť v analytickej chémii

English version

Alkoholtestery

Informatívne (orientačné) i dôkazné (výsledky platné aj pre právne účely) , všetky so servisom a možnosťou opätovnej kalibrácie a zárukou na merací senzor až na 5 rokov...

Zobraziť viac
Alkoholtestery

Drogové testery

Drogový tester (test na drogy) súčasnosti umožňuje stanovenie prítomnosti (nie koncentrácie) jednej alebo viacerých drog v biologickom materiále (sliny, moč, pot).

Zobraziť viac
Drogové testery

Monitor znečistenia ropnými látkami

Monitorovanie odpadové vôd, olejových výmenníkov, výstupov zo separačných látok, chladiacich vôd, splaškových vôd, monitoring znečistenia podzemných vôd, úniky ropných látok.

Zobraziť viac
Monitor znečistenia ropnými látkami
Sťahujeme sa

Oznamujeme všetkým našim zákazníkom, že dňom 01.09.2016 SŤAHUJEME NAŠU PREVÁDZKU na servis, kalibráciu, predaj alkoholtesterov a drogových testov do sídla firmy na adrese GRUZÍNSKA 28, BRATISLAVA 2 -RUŽINOV.
Doterajšia prevádzka na MCHB ČOV SLOVNAFT, Vlčie hrdlo, Bratislava uvedeným dňom končí a prosíme klientov aby adresovali zásielky na servis alebo prichádzali osobne do nového sídla prevádzky. Korešpondenčná adresa spoločnosti zostáva nezmenená .

Alkoholtestery

Alkotester vyhodnocuje obsah etylalkoholu vo výdychu, jeho koncentrácia je priamo úmerná koncentrácii alkoholu v krvi. V alkoholtesteroch sa používajú senzory na alkohol rôzneho druhu (elektrochemický,polovodičový,infračervený), z ktorého zosnímané údaje sa ďalej spracovávajú mikroprocesorom umiestneným priamo v zariadení.

Výber alkoholtesteru odporúčame urobiť podľa zamýšľaného účelu použitia , v našej ponuke nájdete informatívne (orientačné) i dôkazné (výsledky platné aj pre právne účely) , všetky so servisom a možnosťou opätovnej kalibrácie a zárukou na merací senzor až na 5 rokov...

Novinka!!!  Kalibrácia a kontrola alkoholtesterov AlcoQuant 6020 a CA 6020 

Dôkazný alkoholtester AS IV CM
Drogové testery

Drogový tester (test na drogy) súčasnosti umožňuje stanovenie prítomnosti (nie koncentrácie) jednej alebo viacerých drog v biologickom materiále (sliny, moč, pot). K dispozícii sú testy s vizuálnym alebo prístrojovým vyhodnotením výsledkov. Podľa údajov výrobcov pravdepodobnosť správnosti výsledkov je 95 - 98% , v zmysle platnej legislatívy však nie sú použiteľné pre právne účely , kde rozhoduje výsledok analýzy krvi na k tomu určených pracoviskách.

Monitor znečistenia ropnými látkami

Monitorovanie odpadové vôd, olejových výmenníkov, výstupov zo separačných látok, chladiacich vôd, splaškových vôd, monitoring znečistenia podzemných vôd, úniky ropných látok.
Prenosný analyzátor PHA-100Kontinuálny monitor CMS-4000

Alab, spol. s r.o.
Gruzínska 28,
P.O.Box 19,
820 15 Bratislava

Tel.:

+421 (2) 45641044,
0903 772 953, 0903 702 953
Servis: 0903 715 230

E-mail: 

alab@alab.sk