Choď na obsah Choď na menu

  

as-iv-cm.jpg

 

Alkotester vyhodnocuje obsah etylalkoholu vo výdychu, jeho

 koncentrácia je priamo úmerná koncentrácii alkoholu v krvi. V alkoholtesteroch sa používajú senzory na alkohol rôzneho druhu (elektrochemický,polovodičový,infračervený), z ktorého zosnímané údaje sa ďalej spracovávajú mikroprocesorom umiestneným priamo v zariadení. Výstup zobrazený na displeji alkoholtestera sa uvádza v rôznych jednotkách (promile, Br Ac, mg/L) , u dôkazných - certifikovaných alkohol testerov sa má uvádzať v jednotkách miligramy alkoholu/liter výdychu.  Výber alkoholtesteru odporúčame urobiť podľa zamýšľaného účelu použitia , v našej ponuke nájdete informatívne (orientačné) i dôkazné (výsledky platné 

aj pre právne účely) , všetky so servisom a možnosťou opätovnej kalibrácie a zárukou na merací senzor až na 5 rokov...  

  

Drogový tester (test na drogy) súčasnosti umožňuje stanovenie prítomnosti (nie koncentrácie) jednej alebo viacerých

quicktox.jpg

 drog v biologickom materiále (sliny, moč, pot). K dispozícii sú testy s vizuálnym alebo prístrojovým vyhodnotením výsledkov. Podľa údajov výrobcov pravdepodobnosť správnosti výsledkov je 95 - 98% , v zmysle platnej legislatívy však nie sú použiteľné pre právne účely ,  kde rozhoduje výsledok analýzy krvi na k tomu určených pracoviskách.