Choď na obsah Choď na menu
 


Alkotester vyhodnocuje obsah etylalkoholu vo výdychu, jeho koncentrácia je priamo úmerná koncentrácii alkoholu v krvi. V alkotestoch sa používajú senzory na alkohol rôzneho druhu (elektrochemický,polovodičový,infračervený alebo palivový článok), z ktorého zosnímané údaje sa ďalej spracovávajú mikroprocesorom umiestneným priamo v zariadení. Výstup zobrazený na displeji alkoholtestera sa uvádza v rôznych jednotkách (promile, Br Ac, mg/L) , u dôkazných - certifikovaných alkohol testerov sa má uvádzať v jednotkách miligramy alkoholu/liter výdychu.  Výber alkoholtesteru odporúčame urobiť podľa zamýšľaného účelu použitia , v našej ponuke nájdete informatívne i dôkazné (výsledky platné aj pre právne účely) , všetky so servisom a možnosťou opätovnej kalibrácie a zárukou na merací senzor až na 5 rokov...  

Drogový tester (test na drogy) súčasnosti umožňuje stanovenie prítomnosti (nie koncentrácie) jednej alebo viacerách drog v slinách, moči. K dispozícii sú testy s vizuálnym alebo prístrojovým vyhodnotením výsledkov. Podľa udajov výrobcov pravdepodobnosť správnosti výsledkov je 95 - 98% , v zmysle platnej legislatívy však nie sú použiteľné pre právne účely ,  kde rozhoduje výsledok analýzy krvi na ktomu určených pracoviskách....  

 

Informatívne alkotestery

 

 Kontakt

Alab, spol. s r.o.

Gruzínska 28,
P.O.Box 19,
820 15 Bratislava

Prevádzka:
Vlčie hrdlo
(MCHBČOV Slovnaft)
820 03 Bratislava

+421(2)45641044, 0903772953, 0903702953

alab@alab.sk

Mail list