Alkoholtestery, drogové testery

Technická a obchodná činnosť v analytickej chémii

English version

Drogové testery

Drogový tester (test na drogy) súčasnosti umožňuje stanovenie prítomnosti (nie koncentrácie) jednej alebo viacerých drog v biologickom materiále (sliny, moč, pot).

Späť na úvod
Drogové testery

Jednoduché drogové testery na sliny

Oratect III

Najjednoduchší multiparametrový test na sliny.

Výsledok do 5 minút od odberu vzorky.

Registrovaná zdravotnícka pomôcka v ŠUKL, kód 84210.

THC-cannabis,hašiš,marihuana , COC-kokaín ,OPI-opiáty , AMP-amfetamin

MET-metamfetamín (pervitín), PCP-fencyklidín (anjelský prach), 

BZO-benzodiazepíny, MDMA – metylendioxymetamfetamín,koleso,extáza

Kat.číslo

Droga a citlivosť v ng/ml

HM 12

THC40/MET25/COC20/AMP25/OPI10/BZO5

HM 11

THC40/MET25/COC20/AMP25/OPI10/PCP4

 

 

 

 

Výhody:

1.  Najmenej problematický odber vzorky,priamo na mieste

2. Obsah drogy v slinách má dobrú  koreláciu s obsahom drogy v krvi, čo je dobré pre prípady potreby posúdenia ovplyvnenia osoby omamnými a psychotropnými látkami v momente odberu

3. Odber vzorky a vyhodnotenie v jednom kroku, po odbere nie je potrebná žiadna manipulácia s testom

4. Indikácia  dostatočného množstva odobranej vzorky

5. Priamy dohľad nad testovanou osobou pri odbere vzorky, nemá možnosť manipulácie so vzorkou ako napr. v prípade moču.

Rýchle vyhodnotenie, pri podozrení pre potreby dôkazného konania možnosť zaslania plstenej vložky so slinami v nádobke  s konzervačným tlmivým roztokom na laboratórnu analýzu, viac

Alab, spol. s r.o.
Gruzínska 28,
P.O.Box 19,
820 15 Bratislava

Tel.:

+421 (2) 45641044,
0903 772 953, 0903 702 953
Servis: 0903 715 230

E-mail: 

alab@alab.sk