Alkoholtestery, drogové testery

Technická a obchodná činnosť v analytickej chémii

English version

Alkoholtestery

Informatívne (orientačné) i dôkazné (výsledky platné aj pre právne účely) , všetky so servisom a možnosťou opätovnej kalibrácie a zárukou na merací senzor až na 5 rokov...

Zobraziť viac
Alkoholtestery

Drogové testery

Drogový tester (test na drogy) súčasnosti umožňuje stanovenie prítomnosti (nie koncentrácie) jednej alebo viacerých drog v biologickom materiále (sliny, moč, pot).

Zobraziť viac
Drogové testery

O nás

Firma založená v roku 1990 pod pôvodným názvom Ing.Peter Alaxin-Alab, sa v roku 2010 transformovala na právny subjekt s názovom Alab, spol. s r.o. V roku 2002 ako prvá na Slovensku obdržala certifikát typu meradla SMÚ Bratislava pre analyzátor alkoholu v dychu typ Alco-Sensor IV a začala s ich importom do SR. Po získaní rozhodnutia z Úradu pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo na vykonávanie činnosti: oprava určených meradiel – analyzátorov dychu, rozširuje svoju ponuku o servisnú činnosť, vrátane kalibrácií alkoholtesterov.

V praxi to znamená, že zakúpením alkoholtestera u nás si náš zákazník zároveň zabezpečí starostlivosť počas celej doby jeho životnosti, vrátane zabezpečenia spotrebného materiálu – náustkov pre alkoholtestery.

V súvislosti s požiadavkami zákazníkov na monitorovanie použitia aj iných omamných a psychotropných látok (drogy) osobami máme v ponuke tiež rôzne druhy drogových testerov.

Monitorovanie znečistenia ropnými látkami vo vodách, pôde a ovzduší novým spôsobom s použitím sondy s nanovrstvou meniacou optické vlastnosti povrchu sondy pri kontakte s ropnými látkami  je novým smerom naväzujúcim na dlhoročné skúsenosti Ing. P. Alaxina počas jeho pôsobenia v SLOVNAFT,a.s. 

 

Alab, spol. s r.o.
Gruzínska 28,
P.O.Box 19,
820 15 Bratislava

Tel.:

+421 (2) 45641044,
0903 772 953, 0903 702 953
Servis: 0903 715 230

E-mail: 

alab@alab.sk